HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
151,168,104 lượt truy cập
  • Ứng dụng công nghệ số trong phòng, chống thiên tai
  • 06:25, 02/02/2022
  • Để cập nhật thông tin nhanh, giảm công sức và tăng tính chủ động trong ứng phó các loại hình thiên tai, Chi cục Thủy lợi tỉnh đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong thực hiện nhiệm vụ.
  • Tiếp lửa cho những ý tưởng khoa học
  • 08:01, 26/01/2022
  • ​​​​​​​Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2021-2022 được thay đổi bằng hình thức trực tuyến.
  • Sổ tay tuyên truyền
  • 06:59, 21/12/2021
  • Đề án: Phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030