HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
151,167,891 lượt truy cập
 • Tìm giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ công chức cấp cơ sở
 • 13:39, 30/09/2021
 • Ngày 30-9, Hội đồng Khoa học và Công nghệ do ông Huỳnh Trường Vĩnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, làm Chủ tịch Hội đồng, đã tiến hành xét duyệt thuyết minh đề tài “Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ công chức cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030”, là nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh năm 2021.
 • Cần thêm trợ lực cho đội ngũ trí thức khoa học công nghệ
 • 07:45, 29/09/2021
 • Đội ngũ trí thức khoa học công nghệ (KHCN) cả nước nói chung và Hậu Giang nói riêng đã có nhiều sự đóng góp tích cực cho sự phát triển. Tuy nhiên, họ cần có thêm những trợ lực cần thiết, để phát huy thế mạnh và tạo đột phá trong tương lai !
 • Nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất rau hữu cơ tại Hậu Giang
 • 17:38, 24/09/2021
 • Hội đồng Khoa học và Công nghệ do bà Lê Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, làm Chủ tịch Hội đồng, đã tiến hành xét duyệt thuyết minh đề tài “Xây dựng mô hình sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao theo hướng hữu cơ tại Khu Nông nghiệp ứng dựng công nghệ cao Hậu Giang”, là nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh năm 2021.
 • Nghiên cứu dịch bệnh trên lươn đồng ở Hậu Giang
 • 15:14, 23/09/2021
 • Đề tài “Nghiên cứu quy trình “quản lý bệnh tổng hợp” trên lươn đồng (Monopterus albus Zuiew, 1973) ương giống và nuôi thương phẩm ở tỉnh Hậu Giang” là nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh năm 2021.
 • Thêm dự án nâng tầm sản phẩm dưa lưới Hậu Giang
 • 19:05, 16/09/2021
 • hiều ngày 16-9, Hội đồng Khoa học và Công nghệ do bà Lê Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, làm Chủ tịch Hội đồng, đã xét duyệt thuyết minh dự án “Xây dựng mô hình, chuyển giao công nghệ sản xuất dưa lưới trong nhà màng và chế biến đa dạng hóa sản phẩm từ trái dưa lưới tại Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang”.