HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
149,958,247 lượt truy cập
  • Bước tiến khoa học công nghệ
  • 17:31, 18/11/2020
  • Với sự quyết tâm vào cuộc tích cực bằng nhiều việc làm thiết thực của cơ quan chuyên môn nên lĩnh vực khoa học công nghệ (KHCN) của tỉnh tiếp tục đạt thêm nhiều bước tiến mới trong năm 2020. Từ bước tiến này đang mang lại không ít tiện lợi và hiệu quả sản xuất cho người dân.
  • Công nghệ thông tin ở thư viện tuyến huyện và cơ sở: Khó khăn trong ứng dụng
  • 06:39, 05/08/2020
  • Hệ thống thư viện trên địa bàn tỉnh đã và đang đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng tiện ích của internet để lưu trữ, tìm kiếm, truy xuất thông tin... đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc. Tuy nhiên, với thư viện tuyến huyện và cơ sở, việc ứng dụng CNTT còn rất nhiều hạn chế.