• Đưa huyện Long Mỹ phát triển nhanh, bền vững
 • Xác định năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng mang tính quyết định trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay từ đầu năm, các cấp ủy đảng, chính quyền chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp. Nhờ vậy, quý I huyện Long Mỹ đã đạt được nhiều kết quả tích cực...
 • Triển khai nhiều hoạt động trong xây dựng nông thôn mới
 • 10:03, 13/04/2023
 • (HG) - Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh cho biết tới đây sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo chiều rộng lẫn chiều sâu, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào thi đua “Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hậu Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”,
 • Tạo hướng đi mới cho hợp tác xã
 • 09:44, 13/04/2023
 • Bên cạnh những kết quả nổi bật trong hoạt động thì theo đánh giá của ngành chức năng từ Trung ương đến địa phương vùng ĐBSCL,
 • Nỗ lực xây dựng sản phẩm OCOP
 • 09:41, 13/04/2023
 • Nhằm phát triển các sản phẩm đặc thù theo chuỗi giá trị, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân, các địa phương trong tỉnh tiếp tục nỗ lực xây dựng nhiều sản phẩm OCOP.
 • Xã Tân Hòa tận dụng lợi thế để bứt phá vươn lên
 • 07:50, 12/04/2023
 • Tận dụng thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, gắn với phát triển du lịch nông nghiệp vừa nâng tầm giá trị sản phẩm vừa tăng thu nhập...