• Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế
 • 09:42, 15/03/2023
 • Những năm qua, phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn thị xã Long Mỹ đã được triển khai rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, khơi dậy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở địa phương.
 • Quyết tâm giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công
 • 19:15, 14/03/2023
 • Để thực hiện hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, các ngành, địa phương tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án, nâng cao tính sẵn sàng để giải ngân vốn của dự án được giao.
 • Nhiều tiềm năng phát triển kinh tế tuần hoàn
 • 19:12, 14/03/2023
 • Tận dụng nguồn phụ phẩm, chất thải thay vì tiêu tốn chi phí xử lý, hạn chế tối đa chất thải ra môi trường,... là những ưu điểm của mô hình kinh tế tuần hoàn - hướng làm nông nghiệp nhiều tiềm năng đang được nông dân trong tỉnh áp dụng.
 • Đột phá phát triển công nghiệp
 • 10:49, 14/03/2023
 • Cùng với lĩnh vực đô thị, việc phát triển công nghiệp đi sâu vào “chất” luôn được tỉnh Hậu Giang nói chung và huyện Châu Thành A nói riêng đặc biệt quan tâm.
 • Nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp
 • 10:34, 14/03/2023
 • Huyện Châu Thành đang tăng cường triển khai các biện pháp phòng bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Qua đây, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.