• Phát huy vai trò kinh tế tập thể
  • Tiên phong đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh liên kết trong sản xuất để mang lại hiệu quả kinh tế cao và thu hút thành viên tham gia là những điểm nổi bật hiện nay của mô hình kinh tế tập thể (KTTT) trên địa bàn huyện Vị Thủy.
  • Tăng cường chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế
  • 12:18, 28/02/2023
  • (HG) - Nhằm thực hiện hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo sự chỉ đạo của Thường trực Thị ủy, HĐND thị xã Long Mỹ, UBND thị xã Long Mỹ đã ban hành kế hoạch chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế năm 2023.
  • Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028
  • 12:17, 28/02/2023
  • (HG) - Trong nhiệm kỳ qua, trước các làn sóng đại dịch Covid-19, gây không ít khó khăn cho đơn vị, để ổn định và duy trì hoạt động, lãnh đạo Cục Thuế đã nỗ lực thực hiện các biện pháp thích ứng linh hoạt từ công tác sắp xếp lại bộ máy tổ chức,
  • Nỗ lực trong công tác thu thuế
  • 12:15, 28/02/2023
  • Nhằm tiếp tục thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm 2023, hiện nay ngành thuế tập trung cao độ cho công tác thu, khai thác, quản lý nguồn thu tốt và tăng cường tuyên truyền cá nhân,