• Giúp phụ nữ học nghề
 • 09:57, 22/02/2023
 • Để giúp phụ nữ có việc làm, tăng thêm thu nhập, các ngành và địa phương đã đẩy mạnh đào tạo nghề, góp phần giúp chị em tăng thu nhập, nâng cao vị thế trong gia đình và xã hội.
 • Trung tâm dịch vụ việc làm Hậu Giang: Cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp
 • 10:33, 26/01/2023
 • Năm 2022, tập thể lãnh đạo và viên chức, người lao động của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hậu Giang đã tập trung toàn lực để triển khai thực hiện vượt chỉ tiêu đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Nâng cao hiệu quả các loại hình giao dịch việc làm - tư vấn các hình thức đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Chủ động mở rộng thị trường lao động ngoài nước, thẩm định, lựa chọn, hợp tác với các doanh nghiệp được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Đáp ứng kịp thời, hỗ trợ tư vấn cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.
 • Giải quyết việc làm mới cho 15.000 lao động
 • 18:57, 09/01/2023
 • (HG) - Là chỉ tiêu được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề ra trong năm nay. Để thực hiện đạt chỉ tiêu này, ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề theo yêu cầu tuyển dụng và đơn đặt hàng của các doanh nghiệp, chú trọng các hoạt động kết nối cung - cầu lao động, tổ chức các phiên giao dịch việc làm…
 • “Chuyến xe khởi nghiệp”
 • 05:50, 09/01/2023
 • Chi bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã thực hiện hiệu quả mô hình “Chuyến xe khởi nghiệp”, tạo thuận lợi cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài.