• 14.957 lao động tự do được phê duyệt hỗ trợ
 • 10:30, 13/08/2021
 • (HG) - Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tính đến chiều ngày 12-8, UBND tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ cho 14.957 lao động tự do (trong đó có 3.415 người bán vé số dạo),
 • Kết nối việc làm, giải quyết chế độ cho người lao động
 • 07:56, 11/08/2021
 • Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, giải quyết trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động được Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh duy trì với hình thức phù hợp, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.
 • Chú trọng đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động
 • 10:00, 27/05/2021
 • Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là nhiệm vụ quan trọng giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo các cấp, các ngành và kêu gọi đơn vị, doanh nghiệp,
 • Xuất khẩu lao động đã khó càng khó…
 • 07:35, 18/05/2021
 • Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc đưa người lao động đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài tiếp tục gặp khó. Để thực hiện chỉ tiêu được giao, ngành chức năng cùng chính quyền địa phương đề ra nhiều giải pháp để thực hiện.