Điện lực

Thời gian

Phạm vi mất điện

Lý do

 

Ngày: Thứ Năm 06/07/2017

Châu Thành HG

08h00 - 15h00

Xã Phú Hữu, Châu Thành, Hậu Giang.

Sửa chữa điện

 

Long Mỹ

08h00 - 09h30

Một phần ấp 9 xã Lương Tâm huyện Long Mỹ

Sửa chữa điện

 

Ngã Bảy

07h00 - 13h30

Ấp Láng Sen - Xã Phụng Hiệp và Ấp Láng Sen A - Xã Hiệp Lợi

Sửa chữa điện

 

Phụng Hiệp

08h00 - 13h00

ẤP Tân Thành - TT.Búng Tàu

Sửa chữa điện

 

ẤP Tân Quới Kinh - Tân Bình

Sửa chữa điện

 

TX.Long Mỹ

07h30 - 15h00

Ấp 7 - Long Trị A

Sửa chữa điện

 

Vị Thủy

07h00 - 16h00

Ấp 6 - xã Vĩnh Thuận Tây - huyện Vị Thủy

Sửa chữa điện

 

Ngày: Thứ Sáu 07/07/2017

Châu Thành HG

08h30 - 15h30

Xã Đông Phước A, Châu Thành,Hậu Giang.

Sửa chữa điện

 

Long Mỹ

08h00 - 11h00

Một phần ấp 8 xã Lương Tâm

Sửa chữa điện

 

Ngã Bảy

07h00 - 13h30

Ấp Long Trường 1,2,3 - Xã Long Thạnh

Sửa chữa điện

 

Phụng Hiệp

08h00 - 13h00

ẤP 4, 5, 6, 7 - Hòa An

Sửa chữa điện

 

Ấp Tân Quới Kinh - Tân Bình

Sửa chữa điện

 

Vị Thủy

07h00 - 16h00

Ấp 10 - xã Vĩnh Trung - huyện Vị Thủy

Sửa chữa điện

 

Ngày: Thứ Bảy 08/07/2017

Phụng Hiệp

08h00 - 09h00

TT.Cây Dương, Hòa Mỹ, Hiệp Hưng, Bình Thành, Thạnh Hòa

Sửa chữa điện

 

Ngày: Chủ Nhật 09/07/2017

TP Vị Thanh

07h30 - 16h30

Khu vực 1; 2; 3; 4, phường 7, TPVT Khu vực 1; 3; 4, phường 3, TPVT Ấp 2; 3, xã Vị Tân, TPVT

Sửa chữa điện

 

TX.Long Mỹ

06h30 - 16h00

KV phường Vĩnh Tường + phường Bình Thạnh + xã Long Trị, Long Trị A - TX Long Mỹ

Sửa chữa điện

 

KV xã Long Bình và phường Vĩnh Tường - TX Long Mỹ

Sửa chữa điện

 

Ngày: Thứ Hai 10/07/2017

Phụng Hiệp

08h00 - 13h00

ẤP Hòa Phụng C - Hòa An

Sửa chữa điện

 

Vị Thủy

07h00 - 11h00

Ấp 7 - xã Vĩnh Thuận Tây - huyện Vị Thủy

Sửa chữa điện

 

13h00 - 16h00

Ấp 1 - xã Vĩnh Thuận Tây - huyện Vị Thủy

Sửa chữa điện

 

Ngày: Thứ Ba 11/07/2017

Châu Thành HG

14h00 - 15h30

Ấp Đông Phú, xã Đông Phước, Châu thành, Hậu Giang.

Sửa chữa điện

 

Ngã Bảy

07h30 - 12h00

Khu vực 4 - Phường Lái Hiếu

Sửa chữa điện

 

Phụng Hiệp

08h00 - 13h00

Hòa Phụng C - Hòa An

Sửa chữa điện

 

TP Vị Thanh

08h00 - 16h00

Khu vực 4; 7, phường 4, thành phố Vị Thanh (KDC Cầu Đen; Kênh Cầu Đen;đường Nguyễn Trãi)

Sửa chữa điện

 

Ngày: Thứ Tư 12/07/2017

Phụng Hiệp

08h00 - 13h00

Hòa Quới A - Hòa An

Sửa chữa điện

 

Ngày: Thứ Năm 13/07/2017

Châu Thành HG

08h00 - 15h00

Xã Đông Thạnh, Châu Thành, Hậu Giang.

Sửa chữa điện

 

Phụng Hiệp

08h00 - 13h00

Tân Long B - Bình Thành

Sửa chữa điện

 

Long Phụng - Tân Long

Sửa chữa điện

 

TP Vị Thanh

08h00 - 16h00

Ấp 7B1; 7B2, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy (kênh 11000, dọc kênh Xáng Xà No)

Sửa chữa điện