HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
152,979,883 lượt truy cập
  • Phát huy tốt vai trò của Mặt trận
  • Từ đầu năm đến nay, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trên địa bàn thành phố Vị Thanh phát huy tốt vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; tổ chức có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.
  • Củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết
  • 06:15, 17/11/2022
  • Hướng về kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022), Mặt trận các cấp trên địa bàn thị xã Long Mỹ đã và đang tổ chức nhiều hoạt động để chào mừng.
  • Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân
  • 18:39, 15/11/2022
  • Thời gian qua, MTTQ xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A tập trung thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, trong đó, phát huy tốt tinh thần đoàn kết, chung sức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trong tham gia thực hiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.