HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
149,830,036 lượt truy cập
 • Phát huy hiệu quả hoạt động của Mặt trận
 • 09:45, 22/12/2020
 • Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp luôn chú trọng việc nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần xây dựng quê hương phát triển.
 • Tích cực vận động kiều bào, thân nhân kiều bào đóng góp cho an sinh xã hội
 • 08:01, 09/12/2020
 • Một trong những kết quả nổi bật của Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh về tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng đối ngoại nhân dân thời gian qua là xây dựng được nhiều mô hình, câu lạc bộ (CLB) kiều bào, thân nhân kiều bào ở cơ sở. Qua đó tuyên truyền, vận động kiều bào, thân nhân kiều bào tích cực đóng góp cho công tác an sinh xã hội ở địa phương.
 • Nhân rộng các mô hình bán hàng Việt
 • 08:01, 09/12/2020
 • (HG) - Thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục phối hợp cùng ngành công thương và Ban chỉ đạo thực
 • Thực hiện tốt công tác tiếp công dân
 • 08:00, 09/12/2020
 • (HG) - Từ đầu năm đến nay, Mặt trận các cấp thực hiện tốt việc ban hành lịch và bố trí cán bộ tiếp công dân để tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công