Góp sức tuyên truyền bầu cử

13/04/2021 | 19:33 GMT+7

Công tác tuyên truyền có ý nghĩa quan trọng nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ về vai trò, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Trong công tác này, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã và đang góp sức thực hiện bằng nhiều hình thức.

Tuyên truyền bầu cử bằng tiếng Khmer trong đồng bào dân tộc do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường IV tổ chức.

Ông Phan Hoàng Liệt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vị Thanh, cho biết: “Để góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử, chúng tôi chỉ đạo Mặt trận các xã, phường tích cực phối hợp cùng các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền về ý nghĩa của cuộc bầu cử cũng như quyền và nghĩa vụ của cử tri cần phải làm để góp phần tổ chức thành công sự kiện chính trị quan trọng này. Việc tuyên truyền được lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi, tổ hội, băng rôn, khẩu hiệu trực quan và trên các phương tiện thông tin đại chúng”.

Mới đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường IV, thành phố Vị Thanh, phối hợp tuyên truyền về bầu cử bằng tiếng Việt và tiếng Khmer tại chùa Pô Thy Răng Sây, ở khu vực 1, nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống. Tại đây, cán bộ tuyên giáo của phường đã tuyên truyền những nội dung cơ bản về cuộc bầu cử. Sau đó, đại đức Danh Vũ Linh, Trụ trì chùa Pô Thy Răng Sây đã tuyên truyền lại các nội dung này bằng tiếng Khmer.

Ông Nguyễn Ngọc Sau, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường IV, cho biết: “Việc tuyên truyền bằng tiếng Việt và tiếng Khmer nhằm giúp cho đồng bào dân tộc Khmer dễ dàng tiếp thu được các nội dung tuyên truyền. Bởi trong thực tế, có một số người dân tộc Khmer biết ít tiếng Việt. Do đó, việc tuyên truyền bằng cả tiếng Việt và tiếng Khmer như vậy sẽ giúp chất lượng, hiệu quả tuyên truyền trong đồng bào cao hơn”.

Ông Danh Xem, ở khu vực 1, phường IV, chia sẻ: “Nghe tuyên truyền giúp tôi hiểu hơn về cuộc bầu cử. Tôi và người thân sẽ thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của cử tri, tranh thủ đi bỏ phiếu sớm”.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vị Thanh cho biết từ đầu năm đến nay, Mặt trận các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền được 48 cuộc về công tác bầu cử và nhiều nội dung khác, với 2.988 lượt người tham dự; phối hợp với Đài Truyền thanh thành phố thực hiện chuyên đề “Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp” và phát thanh hàng ngày. Ngoài ra, còn thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan bằng băng rôn, pano...

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện Châu Thành A cũng đã phối hợp với ban tuyên giáo cấp ủy, chính quyền và các tổ chức thành viên chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền bầu cử cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử. “Chúng tôi phối hợp tuyên truyền hàng ngày trên Đài truyền thanh huyện và hệ thống truyền thanh các xã, thị trấn. Huyện còn treo nhiều cờ đuôi cá, cờ phướn trên các tuyến ở địa bàn, góp phần tuyên truyền sâu rộng cho cuộc bầu cử”, ông Nguyễn Kim Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành A, thông tin.

Qua thống kê của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tính đến cuối tháng 3, Mặt trận các cấp đã phối hợp tuyên truyền được 1.040 cuộc, có hơn 33.400 lượt người dự. Trong đó, Mặt trận cấp huyện tổ chức được 91 cuộc tuyên truyền, có hơn 4.500 lượt người dự; Mặt trận cấp xã và ban công tác Mặt trận ấp, khu vực tổ chức 949 cuộc với gần 29.000 lượt người dự. Nội dung tuyên truyền chủ yếu là Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; kết quả hiệp thương lần thứ nhất, lần thứ hai; vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Quốc hội, HĐND; những nội dung chủ yếu về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử…

Hình thức tuyên truyền chủ yếu được các đơn vị thực hiện là tổ chức hội nghị tuyên truyền; thông qua các cuộc họp ở khu dân cư; tổ chức tuyên truyền cho các nhóm đối tượng như: chức sắc tôn giáo, dân tộc, kiều bào và thân nhân kiều bào, tiểu thương; treo hàng ngàn băng rôn, áp phích, cờ phướn và cấp phát tờ rơi tuyên truyền bầu cử.

Tới đây, Mặt trận các cấp sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu HĐND các cấp; quyền và nghĩa vụ của người ứng cử; quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử. Bên cạnh đó, tuyên truyền về diễn biến cuộc bầu cử, không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri và Nhân dân cả nước trong ngày bầu cử; tuyên truyền kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử…

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>