Huyện Long Mỹ: Tổ chức phản biện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm

27/08/2021 | 06:14 GMT+7

(HG) - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Mỹ vừa tổ chức Hội nghị phản biện dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của UBND huyện.

Quang cảnh hội nghị phản biện.

Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của UBND huyện gồm 3 nội dung: dự báo tình hình; quan điểm, mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ và giải pháp; tổ chức thực hiện. Qua nghiên cứu nội dung dự thảo kế hoạch, đại biểu đưa ra nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, xác đáng. Cụ thể, trong phần dự báo tình hình, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo (Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện) phải nêu khái quát dự báo trong 5 năm tới (2021-2025) có những thuận lợi và khó khăn như thế nào.

Về chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, đại biểu đề nghị đơn vị soạn thảo trao đổi thống nhất với các phòng, ban, ngành trực thuộc UBND huyện về các chỉ tiêu đến cuối năm 2025 và từng năm. Trong đó, chú ý các chỉ tiêu cần bám sát theo Quyết định số 2360 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Mỹ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh đó, cơ quan soạn thảo cần đề ra giải pháp cụ thể và tăng cường công tác chỉ đạo trên các lĩnh vực: quản lý quy hoạch, đất đai và môi trường, việc quản lý đất công, cấp giấy quyền sử dụng, môi trường sinh thái, công tác xây dựng chính quyền, thi đua - khen thưởng…

Các ý kiến phản biện tại hội nghị đã được cơ quan soạn thảo tiếp thu, bổ sung vào dự thảo kế hoạch. Đây là hội nghị phản biện thứ hai do Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Mỹ tổ chức. Trước đó, đơn vị này đã tổ chức phản biện Đề án xây dựng nông thôn mới huyện Long Mỹ giai đoạn 2021-2025.

Tin, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>