Mặt trận cấp huyện tổ chức 13 cuộc giám sát

12/10/2021 | 17:55 GMT+7

(HG) - Công tác giám sát, phản biện xã hội đã được Mặt trận cấp huyện và cấp cơ sở quan tâm thực hiện trong quý III. Cụ thể, Mặt trận cấp huyện tổ chức 13 cuộc giám sát, cấp xã tổ chức được 10 cuộc giám sát.

Về phản biện xã hội, huyện Long Mỹ là điểm sáng trong công tác này khi Mặt trận huyện tổ chức phản biện dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Long Mỹ 5 năm (2021-2025); đồng thời, hướng dẫn Mặt trận cấp xã tổ chức phản biện 3 nội dung.

Phản biện dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Long Mỹ 5 năm (2021-2025) do Mặt trận huyện Long Mỹ tổ chức.

Đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong thời gian này đã triển khai, hướng dẫn Mặt trận các cấp giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 68 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đảm bảo việc hỗ trợ đúng đối tượng theo quy định…

TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>