Mặt trận nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác bầu cử

09/06/2021 | 08:52 GMT+7

Trao đổi với phóng viên Báo Hậu Giang về kết quả Mặt trận thực hiện các nhiệm vụ trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, bà Thái Thu Xương (ảnh), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cho biết:

- Trên cơ sở tiếp thu các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cụ thể hóa hướng dẫn Mặt trận các cấp trong tỉnh tham gia công tác bầu cử đạt một số kết quả nổi bật. Cụ thể, Mặt trận các cấp tham gia với thường trực HĐND, UBND cùng cấp để thành lập ủy ban bầu cử, ban bầu cử và tổ bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Mặt trận các cấp chủ động triệu tập và chủ trì thực hiện các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND theo đúng quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn về bầu cử có liên quan. Nhìn chung, việc tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử cần chú trọng bảo đảm tỷ lệ nữ và người dân tộc thiểu số theo đúng dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (đối với bầu cử đại biểu Quốc hội) và theo dự kiến của thường trực HĐND (đối với đại biểu HĐND).

Đối với ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã đã chủ trì phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức hội nghị cử tri ở ấp, tổ dân phố để lấy ý kiến nhận xét đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cư trú thường xuyên tại địa phương; phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội vận động cử tri đến dự họp bảo đảm số lượng, tỷ lệ theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 1134 ngày 18-1-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong hội nghị này.

Bên cạnh đó, ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp còn chủ trì phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND gặp gỡ tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử. Dù việc tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri diễn ra trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng Mặt trận các cấp đã khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các địa phương thực hiện quyền vận động bầu cử bằng nhiều hình thức như: các ứng cử viên trình bày chương trình hành động trên sóng truyền hình, đăng trên chuyên trang Báo Hậu Giang; đồng thời kịp thời điều chỉnh kế hoạch tiếp xúc cử tri phù hợp với tình hình phòng, chống dịch (giảm số cuộc, quy mô, địa điểm tổ chức...). Nhờ vậy mà các cuộc hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức đúng tiến độ, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn về an ninh trật tự và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Công tác tuyên truyền cũng được Mặt trận phối hợp thực hiện tốt để ngày bầu cử thật sự là ngày hội của toàn dân; làm cho mọi cử tri hiểu rõ vai trò, vị trí của Quốc hội, HĐND; tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn của đại biểu HĐND; tự mình bỏ phiếu để lựa chọn người xứng đáng bầu vào cơ quan dân cử các cấp. Đồng thời, Mặt trận các cấp đã nắm chặt tình hình diễn biến tư tưởng trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân để kịp thời phản ánh với cấp ủy đảng, chính quyền. Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều phương thức, hình thức như: tuyên truyền trong các cơ sở thờ tự, tuyên truyền song ngữ, bằng phương tiện xe mô tô... Nhờ tuyên truyền được thực hiện tốt nên cử tri trên địa bàn tỉnh đi bầu cử đạt tỷ lệ 99,99%, cao nhất cả nước.

Ngoài ra, Mặt trận các cấp còn xây dựng kế hoạch phối hợp với Thường trực HĐND và các tổ chức thành viên cùng cấp giám sát và vận động Nhân dân giám sát quá trình tổ chức cuộc bầu cử, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử lần này diễn ra thật sự dân chủ và đúng pháp luật.

Theo bà, yếu tố, nguyên nhân nào tạo ra những kết quả kể trên ?

- Đạt được kết quả trên là do có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ với chính quyền, ủy ban bầu cử và các tổ chức thành viên trong suốt quá trình bầu cử. Coi trọng và phát huy mạnh mẽ công tác thông tin, tuyên truyền, trong đó phát huy hình thức tuyên truyền trực tiếp của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội theo phương châm “Hình thức tập trung, nội dung thiết thực”.

Cùng với đó, Mặt trận các cấp chú trọng hoạt động kiểm tra, giám sát và vận động Nhân dân giám sát các bước của quy trình bầu cử, đảm bảo tính dân chủ, công bằng, chặt chẽ, đúng pháp luật. Đặc biệt là đã khơi dậy ý thức và sự đồng thuận của người dân trong việc phát huy quyền làm chủ, góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm được giao của Mặt trận các cấp trong công tác bầu cử còn có những mặt hạn chế gì, thưa bà ?

- Sau đại hội đảng bộ các cấp, một số cán bộ Mặt trận đã được kiện toàn, chưa có kinh nghiệm làm công tác bầu cử nên việc thực hiện nhiệm vụ bước đầu còn lúng túng, khó khăn.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nên vừa triển khai công tác bầu cử phải đảm bảo các yêu cầu theo quy định và vừa phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch, do vậy công tác tuyên truyền chiều sâu cũng gặp khó khăn.

Mặt khác, công tác tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp để thực hiện vận động bầu cử được triển khai trong khoảng thời gian ngắn, đồng thời phải đảm bảo thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch nên việc tổ chức hội nghị ở một số nơi còn lúng túng, bị động. Ý kiến của một số cử tri tại các hội nghị chưa tập trung vào các nội dung thuộc cơ chế chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước, của Trung ương, mà chủ yếu đi vào sự vụ, sự việc của địa phương cơ sở.

Thưa bà, Mặt trận các cấp sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ gì sau bầu cử ?

- Mặt trận các cấp tiếp tục phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về thành công cuộc bầu cử; phối hợp chuẩn bị tốt các nội dung tham gia kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp hiệp thương giới thiệu HĐND bầu thành viên Hội thẩm nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bên cạnh đó, tổ chức tổng kết công tác Mặt trận tham gia cuộc bầu cử gắn với khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên giám sát chương trình hành động của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cùng cấp.

Xin cảm ơn bà !

T.S thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>