Mặt trận thực hiện tốt nhiệm vụ bầu cử

27/04/2021 | 20:00 GMT+7

Mặt trận các cấp trong tỉnh đã và đang thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ nhiệm vụ được giao trong công tác bầu cử, góp phần vào kết quả chung trong toàn tỉnh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vị Thanh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đúng theo quy định.

Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Hội nghị thống nhất danh sách dự kiến rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội đối với 2 ứng cử viên. 100% đại biểu biểu quyết thống nhất thông qua danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 8 người ở địa phương.

Đơn vị này cũng tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị nhất trí danh sách xin rút khỏi danh sách tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh của 5 người. Thỏa thuận, biểu quyết thống nhất đưa ra danh sách ứng cử 9 người để đảm bảo quy định về cơ cấu, thành phần; biểu quyết thống nhất thông qua danh sách 81 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đối với Mặt trận cấp huyện, cấp xã cũng đã hoàn thành xong Hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, Hội nghị hiệp thương lần thứ ba do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vị Thanh tổ chức đã thảo luận, thống nhất cao về số lượng người tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố Vị Thanh, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, 100% đại biểu đã biểu quyết thống nhất cho rút 5 người, còn lại 50 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026, với cơ cấu kết hợp: nữ 23 người, chiếm tỷ lệ 46%; tái cử 14 người, chiếm tỷ lệ 28%; trẻ (dưới 40 tuổi) 17 người, chiếm tỷ lệ 34%; ngoài Đảng 5 người, chiếm tỷ lệ 10%; tôn giáo 3 người, chiếm tỷ lệ 6%; dân tộc: 03 người, chiếm tỷ lệ 6%.

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố sẽ phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức hội nghị gặp gỡ tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho 50 ứng cử viên theo luật định.

Ông Phan Hoàng Liệt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vị Thanh, cho biết, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh đã tạo thuận lợi rất lớn cho Mặt trận thành phố trong triển khai thực hiện các công việc được giao. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba cấp thành phố được tổ chức với đầy đủ các nội dung theo quy định, tạo tiền đề quan trọng cho việc thực hiện các bước tiếp theo.

Bên cạnh đó, Mặt trận thành phố còn tích cực chỉ đạo, hướng dẫn Mặt trận cấp xã tổ chức tốt Hội nghị hiệp thương lần thứ ba. Nhờ vậy, Mặt trận các xã, phường trên địa bàn thành phố đã hoàn thành tốt các công việc theo quy định. Ông Lê Thanh Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường VII, cho biết: “Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, chúng tôi đã biểu quyết thông qua danh sách 36 ứng cử viên để bầu ra 21 đại biểu HĐND phường. Chúng tôi cũng đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu và tích cực hưởng ứng, tham gia sự kiện chính trị quan trọng này”.

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Mặt trận các cấp tập trung thực hiện tới đây là phối hợp tổ chức cho ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử. Đây là một trong những nội dung hết sức quan trọng để cử tri nắm được tiêu chuẩn, trình độ, năng lực của người ứng cử. Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát bầu cử theo quy định. Cụ thể, theo thẩm quyền, Mặt trận tỉnh tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát cấp huyện; Mặt trận cấp huyện cũng sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát cấp xã. Nội dung kiểm tra, giám sát là kết quả tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba; việc lập, niêm yết danh sách cử tri; công tác tuyên truyền về bầu cử; việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đã được phản ánh liên quan đến công tác bầu cử (nếu có)…

Ông Lê Minh Đang, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cho biết: “Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát của Mặt trận góp phần phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác bầu cử; đồng thời có biện pháp hướng dẫn, chỉ đạo hoặc kiến nghị giúp các địa phương khắc phục kịp thời, đảm bảo cho cuộc bầu cử thực sự dân chủ, đúng luật, an toàn tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân”.

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>