Phát huy lòng yêu nước, đoàn kết, chung sức, đồng lòng để phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh

22/12/2020 | 17:14 GMT+7

(HGO) - Đó là nhấn mạnh của ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ ba khóa IX diễn ra vào sáng ngày 22-12 để đánh giá kết quả công tác Mặt trận năm 2020, đề ra chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hậu Giang có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Thái Thu Xương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, phát biểu tại hội nghị. Ảnh TTXVN.

Ông Trần Quốc Vượng khẳng định trong những thành công của đất nước năm 2020 có sự đóng góp quan trọng của MTTQ Việt Nam các cấp. Nhất là MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã chủ động, tích cực tổ chức, vận động, giúp đỡ, hỗ trợ Nhân dân trong phòng, chống dịch Covid-19.

Năm 2021, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Mặt trận các cấp quan tâm thực hiện tốt việc triển khai, tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, trên cơ sở đó tập trung xây dựng, triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bảo đảm thiết thực, hiệu quả.     

Bên cạnh đó, với vai trò là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu, MTTQ Việt Nam cần chủ động, tích cực nhiều hơn nữa trong việc vận động các tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phát huy lòng yêu nước, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đóng góp trí tuệ và tài năng cho công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, cường thịnh.

Thường trực Ban Bí thư cũng nhấn mạnh với vị trí là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, MTTQ cần có kế hoạch cụ thể, tham gia cùng các cấp, các ngành tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân. Cùng với nhiệm vụ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động toàn dân chủ động, tích cực phòng, chống dịch Covid-19, phát triển kinh tế - xã hội đất nước, Thường trực Ban Bí thư mong muốn MTTQ Việt Nam các cấp cần nâng cao chất lượng các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận phát động, chăm lo tốt hơn cho người nghèo vùng bị thiên tai, vùng sâu, vùng xa và người yếu thế trong xã hội…

Phát biểu làm rõ thêm kết quả đạt được của Mặt trận các cấp trong cả nước năm 2020, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhấn mạnh Mặt trận đã luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng và những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước, đồng tâm, hiệp lực, chia sẻ khó khăn, đổi mới, sáng tạo trong toàn dân, góp phần tích cực để đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương và trong cả nước.

Cũng theo ông Trần Thanh Mẫn, năm 2020, Mặt trận cũng đã thực hiện nhiều nhiệm vụ đột xuất, khó khăn, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đã nỗ lực, quyết tâm, đổi mới hình thức tổ chức phù hợp với thực tiễn.

Cụ thể, công tác tuyên truyền được triển khai toàn diện, có nhiều đổi mới và phong phú, điển hình là sự kịp thời, sáng tạo, chủ động và quyết liệt trong tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và vận động cứu trợ, giúp đỡ người nghèo. Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác vận động, cứu trợ, giúp đỡ Nhân dân và các địa phương bị thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn, dịch bệnh, chăm lo giúp đỡ cho người nghèo, qua đó thực hiện tốt hơn vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Kịp thời, nhạy bén triển khai các phong trào, các cuộc vận động, kêu gọi, vận động toàn dân đoàn kết, cùng với Đảng, Nhà nước vượt qua khó khăn, thách thức, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân.

Cùng với đó, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã tổ chức thành công việc góp ý, phản biện xã hội đối với các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tham gia tích cực vào quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp.

Quang cảnh tại điểm cầu Hậu Giang.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng đánh giá, bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam ở một số nơi chưa theo kịp tình hình, có lúc, có nơi còn thiếu chủ động trong tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền để đề ra các giải pháp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Công tác vận động Nhân dân tham gia xây dựng đô thị văn minh và thực hiện phong trào đoàn kết sáng tạo chưa có nhiều giải pháp mới và hiệu quả. Chất lượng giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận chưa đồng đều ở các cấp, nhất là ở cấp cơ sở, một số nơi chưa tổ chức phản biện xã hội. Đó là những khó khăn, hạn chế mà Mặt trận các cấp cần nhanh chóng khắc phục để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động trong năm tới.

Tại hội nghị, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam còn tổng kết chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018-2020; thực hiện bổ sung nhân sự Ủy viên Đoàn chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam...

Tin, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>