Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận

23/12/2020 | 09:25 GMT+7

(HG) - Để nâng cao trình độ, kỹ năng của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy Mặt trận các cấp. Nhất là tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng tuyên truyền, vận động cho cán bộ Mặt trận. Tiếp tục thực hiện Chương trình “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận”. Hướng dẫn rà soát, bổ sung quy chế hoạt động của Ban công tác Mặt trận và thường xuyên kiểm tra hoạt động ở khu dân cư...

Quang cảnh một lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức.

Trong năm 2020, Mặt trận các cấp đã tổ chức 12 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận, có tổng số có 997 học viên tham gia. Thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng góp phần nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, nhất là đối với các nội dung, nhiệm vụ mới.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh còn hướng dẫn rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ Mặt trận cấp xã sau đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo thành phần, cơ cấu và số lượng theo đúng tinh thần Nghị quyết số 27 ngày 6/12/2019 của HĐND tỉnh. Đội ngũ trưởng ban công tác Mặt trận ấp, khu vực cũng thường xuyên được quan tâm củng cố, kiện toàn, đảm bảo tính tiêu biểu, gương mẫu, uy tín trong cộng đồng dân cư.

NGUYỄN TRIỆU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>