Tích cực kiểm tra, giám sát công tác bầu cử

24/03/2021 | 07:42 GMT+7

Để công tác chuẩn bị bầu cử chặt chẽ, chu đáo hơn, việc kiểm tra, giám sát đã và đang được Mặt trận các cấp trong tỉnh chủ động phối hợp triển khai.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại thành phố Vị Thanh.

Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức các đoàn đến kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại nhiều đơn vị cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh. Mục đích kiểm tra, giám sát là nhằm góp ý những công việc còn hạn chế để các địa phương khắc phục kịp thời.

Tại buổi kiểm tra, giám sát tại xã Tân Tiến và có buổi làm việc với thành phố Vị Thanh, đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao việc thực hiện công tác chuẩn bị của Mặt trận thành phố và phường, xã, cơ bản đảm bảo về hình thức, quy trình và hướng dẫn. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, như: việc lập hồ sơ của những người ứng cử còn một số điểm chưa đảm bảo theo yêu cầu…

Từ kết quả đạt được cũng như hạn chế còn gặp phải, ông Lê Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đề nghị thành phố và các xã, phường cần rà soát lại các hồ sơ của người ứng cử, khắc phục hạn chế và bổ sung những văn bản còn thiếu. Trước mắt, xây dựng kế hoạch và phát động thi đua, kế hoạch giải quyết khiếu nại, tố cáo của hệ thống Mặt trận trong công tác bầu cử; xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị vận động bầu cử của các ứng cử viên và bà con cử tri. Bên cạnh đó, thành phố và các xã, phường chú trọng thực hiện các bước tiếp theo đúng theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh đảm bảo về nội dung và thời gian, góp phần cho thành công cuộc bầu cử lần này.

Nhìn chung, thành phố Vị Thanh và các xã, phường đã và đang thực hiện tốt các bước trong công tác bầu cử. Vừa qua, Mặt trận thành phố đã tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, 100% đại biểu đã thống nhất danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 là 55 người. Trong đó, cơ cấu, kết hợp gồm: tái cử 14 người, chiếm tỷ lệ 25,45%; nữ 25 người, chiếm tỷ lệ 45,45%; trẻ 19 người, chiếm tỷ lệ 34,54%; ngoài Đảng 5 người, chiếm tỷ lệ 9,09%; dân tộc 3 người, chiếm tỷ lệ 5,45%, tôn giáo 3 người, chiếm tỷ lệ 5,45%.

9/9 xã, phường trên địa bàn thành phố cũng đã hoàn thành tốt việc tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai. Sau hội nghị hiệp thương lần hai, Mặt trận thành phố và các xã, phường đang chuẩn bị tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác đối với người ứng cử và tiến hành hiệp thương lần ba chốt danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026.

Còn tại buổi kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại phường Ngã Bảy và làm việc với thành phố Ngã Bảy, Đoàn kiểm tra của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao việc thực hiện các bước đúng luật định, phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng. Tuy nhiên, đoàn cũng yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố hoàn thành nhanh chóng kế hoạch giám sát (đợt 1) để nâng cao vai trò và trách nhiệm của MTTQ các cấp trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử tới…

Trong khi đó, Mặt trận cấp huyện cũng đã tổ chức kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại Mặt trận cơ sở. Mới đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phụng Hiệp đã tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử ở các xã, thị trấn. Bà Nguyễn Thị Tuyết Vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phụng Hiệp, cho biết: “Nội dung kiểm tra, giám sát là việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND; giám sát công tác tuyên truyền về bầu cử; kiểm tra, giám sát việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp… Qua kiểm tra, chúng tôi nhận thấy các xã, thị trấn đã thực hiện tốt các bước đến thời điểm này”.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, công tác kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đã và đang được Mặt trận các cấp triển khai thực hiện đúng theo hướng dẫn. Qua đó, để nắm bắt tình hình, kết quả tổ chức triển khai công tác bầu cử tại các địa phương nhằm phát hiện những khó khăn, vướng mắc để hướng dẫn hoặc đề xuất với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền các biện pháp khắc phục kịp thời. Tới đây, Mặt trận sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, góp phần bảo đảm cho cuộc bầu cử thật sự dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thật sự là ngày hội của toàn dân.

Mặt trận các cấp trong tỉnh sẽ thực hiện giám sát công tác bầu cử theo hướng dẫn tại Thông tri số 12 ngày 18-1-2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiểm tra, giám sát công tác bầu cử. Theo đó, về đối tượng giám sát là các tổ chức phụ trách bầu cử, thường trực HĐND, UBND các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Về nội dung giám sát, Mặt trận sẽ tập trung giám sát việc thành lập ủy ban bầu cử, các tổ phụ trách bầu cử, cơ cấu, thành phần, số lượng thành viên tổ bầu cử...; công tác ban hành văn bản; việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ phụ trách bầu cử; việc giới thiệu người ứng cử và việc nộp hồ sơ ứng cử của người ứng cử, người được giới thiệu ứng cử; việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử, trong đó quan tâm tỷ lệ tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử, việc lập biên bản.

Bên cạnh đó, giám sát việc niêm yết danh sách cử tri; việc lập, niêm yết danh sách những người ứng cử; việc tuyên truyền, vận động bầu cử phải đảm bảo công bằng, dân chủ và công khai đúng theo luật định; về trình tự bỏ phiếu, việc kiểm phiếu trong ngày bầu cử; việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đã được phản ánh liên quan đến công tác bầu cử.

 

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>