Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức 3 hội nghị phản biện xã hội

24/12/2020 | 09:35 GMT+7

(HG) - Năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức được 290 cuộc giám sát. Trong đó, cấp tỉnh 20 cuộc, cấp huyện 77 cuộc và cấp xã 193 cuộc. Qua giám sát đã ban hành 280 kiến nghị đến cơ quan, đơn vị có liên quan. Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thành lập đoàn khảo sát việc thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 tại các huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

Hội nghị phản biện dự thảo “Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang cây trồng khác giai đoạn 2021 - 2025” do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức.

Về phản biện xã hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức 3 hội nghị phản biện đối với dự thảo “Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang cây trồng khác giai đoạn 2021-2025”, dự thảo Đề án “Phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030” và dự thảo “Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Cấp huyện chọn 8 nội dung phản biện đối với dự thảo chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2020; cấp xã tổ chức phản biện được 31 nội dung...

Tin, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>