Giai đoạn 2021-2025, đầu tư tạo quỹ đất sạch với diện tích khoảng 95,17ha

21/10/2021 | 07:40 GMT+7

(HG) - Đây nội dung Kế hoạch 181/KH-UBND của UBND tỉnh mới ban hành ngày 19/10/2021. Nhằm mục đích tạo quỹ đất sạch, khai thác tạo nguồn thu ngân sách từ quỹ đất thực hiện các nhiệm vụ đột phá của Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Định hướng thu hút, kêu gọi đầu tư những địa bàn có điều kiện, phù hợp định hướng phát triển dân cư, đô thị, dịch vụ thương mại trên địa bàn. Khai thác hiệu quả quỹ đất, nhất là quỹ đất dọc các tuyến giao thông mới được đầu tư, tạo sự đồng bộ, hiệu quả trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo đó, kế hoạch đầu tư tạo quỹ đất sạch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, thực hiện đầu tư tạo quỹ đất sạch 11 dự án/khu đất với diện tích khoảng 95,17ha, tổng kinh phí đầu tư khoảng 574,12 tỉ đồng. Trong đó, năm 2021 thực hiện đầu tư 1 dự án, diện tích 3,2ha, kinh phí đầu tư trên 52 tỉ đồng; năm 2022 thực hiện đầu tư 7 dự án, diện tích 39,94ha, kinh phí đầu tư khoảng 178,61 tỉ đồng và trong năm 2023 thực hiện đầu tư 3 dự án, diện tích 52,03ha với kinh phí đầu tư khoảng 343,20 tỉ đồng.

Còn đối với công tác khai thác quỹ đất cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, theo kế hoạch đề ra tổ chức khai thác quỹ đất 19 dự án/khu đất với diện tích khoảng 147,03ha, trong đó gồm 8 dự án/khu đất có quỹ đất sạch và 11 dự án/khu đất phải đầu tư giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch. Theo dự kiến thu ngân sách trên 1.872 tỉ đồng. 

Để triển khai kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố trong việc rà soát, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho phù hợp. Theo dõi, kịp thời tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư tạo quỹ đất sạch và khai thác quỹ đất cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh cho phù hợp, phát huy tốt nhất nguồn lực từ đất đai thực hiện các nhiệm vụ đột phá phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

LAN PHƯƠNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>