Lập phương án đóng cửa, cải tạo, khắc phục ô nhiễm môi trường

23/08/2021 | 10:21 GMT+7

(HG) - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã lập phương án đóng cửa, cải tạo, khắc phục ô nhiễm môi trường bãi rác Tân Tiến và bãi rác Long Mỹ để trình Trung ương hỗ trợ kinh phí thực hiện.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã lựa chọn đơn vị tư vấn (đơn vị đủ năng lực và có phối hợp với chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn) để tổ chức đánh giá hiện trạng, lập đề án, khái toán kinh phí phương án đóng cửa, cải tạo, khắc phục ô nhiễm môi trường bãi rác Tân Tiến và bãi rác Long Mỹ. Hiện đơn vị đang lập dự toán kinh phí các nội dung triển khai để lập phương án. Dự kiến kinh phí thực hiện là 200 triệu đồng, từ kinh phí sự nghiệp môi trường đã giao cho Sở năm 2021.

TRÂM ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>