HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
150,004,983 lượt truy cập
  • Nâng chất nông thôn mới ở xã Vị Thắng
  • 09:11, 12/10/2021
  • Để giúp bức tranh nông thôn mới ngày càng rõ nét và đậm chất về chiều sâu, Đảng ủy, UBND xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, luôn quan tâm nâng chất, thường xuyên vận động người dân cùng tham gia để các tiêu chí ngày càng được nâng cao.
  • Tiền đề phát triển nông nghiệp bền vững
  • 08:14, 11/10/2021
  • Để thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, thời gian qua ngành nông nghiệp tỉnh khuyến khích người dân mạnh dạn chuyển đổi những diện tích vườn kém hiệu quả để xây dựng và phát triển những mô hình sản xuất theo hướng kết hợp