• Huy động đa dạng nguồn lực xây dựng nông thôn mới
 • 09:57, 31/08/2023
 • (HG) - Để triển khai thực hiện tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, thời gian qua tỉnh đã ban hành nhiều quy định, chính sách huy động đa dạng các nguồn lực đầu tư cho chương trình.
 • Đẩy mạnh công nghệ vào sản xuất nông nghiệp
 • 09:29, 29/08/2023
 • Để nông nghiệp phát triển bền vững, huyện Vị Thủy đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đưa khoa học công nghệ vào sản xuất để chung sức xây dựng nền nông nghiệp có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao.
 • Hiệu quả xây dựng nông thôn mới ở huyện Long Mỹ
 • 08:25, 29/08/2023
 • Xác định nông nghiệp là thế mạnh nên cùng với việc tập trung, tạo điều kiện cho các mô hình trên địa bàn phát triển, huyện Long Mỹ còn tận dụng các lợi thế sẵn có về địa lý và cao tốc để mở rộng đầu ra cho sản phẩm địa phương.
 • Dấu ấn phát triển kinh tế ở xã Đại Thành
 • 07:38, 28/08/2023
 • Là địa phương đầu tiên của thành phố Ngã Bảy được công nhận danh hiệu xã nông thôn mới kiểu mẫu, thời gian qua xã Đại Thành đã thực hiện hiệu quả nhiều phần việc trọng tâm, nổi bật với các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao.