• Nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp
 • 10:34, 14/03/2023
 • Huyện Châu Thành đang tăng cường triển khai các biện pháp phòng bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Qua đây, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.
 • Chủ động phòng bệnh cúm gia cầm
 • 08:19, 13/03/2023
 • Ngành nông nghiệp tỉnh Hậu Giang đang triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia cầm, đặc biệt là các chủng vi-rút cúm gia cầm nguy hiểm, độc lực cao.
 • Sản xuất thích ứng với hạn mặn
 • 08:07, 13/03/2023
 • Bên cạnh kiện toàn mạng lưới thủy lợi phục vụ sản xuất, chủ động tưới tiêu, huyện Long Mỹ đã sớm triển khai kế hoạch sản xuất thích ứng với hạn và xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2022-2023.
 • Khẩn trương giám sát chặt chẽ đàn gia cầm
 • 23:17, 09/03/2023
 • (HG) - Để chủ động ngăn chặn bệnh cúm gia cầm xâm nhập vào tỉnh Hậu Giang và lây nhiễm sang người, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tiếp tục yêu cầu Chi cục Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
 • Giá ốc bươu đen thương phẩm và ốc giống ở mức cao
 • 23:15, 09/03/2023
 • (HG) - Nuôi ốc bươu đen làm giống và thương phẩm đang phát triển mạnh ở nhiều địa phương trong tỉnh, nhờ tận dụng mương vườn và phế phẩm từ nông nghiệp nên nhẹ chi phí đầu tư mà lợi nhuận mang về đáng kể.
 • Đề phòng nguy cơ xâm nhiễm cúm gia cầm vào địa bàn
 • 18:50, 08/03/2023
 • (HG) - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh vừa yêu cầu Chi cục Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng kinh tế các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp kiểm soát vận chuyển gia cầm, sản phẩm từ gia cầm không rõ nguồn gốc, trái phép trên địa bàn tỉnh.