Podcast

02/02/2023 | 16:13 GMT+7

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH ngày 2-2-2023

  1. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Cần thực hiện tốt 3 động lực tăng trưởng lớn trong năm 2023.
  2. Thực hiện tốt các giải pháp đột phá trong lĩnh vực nông nghiệp.
  3. Phối hợp giải quyết nhanh khó khăn trong giải phóng mặt bằng các dự án.
  4. Có 84,5% dân số tỉnh đã được lập hồ sơ sức khỏe cá nhân điện tử.
  5. Nông dân trồng mía bán chục lãi gần 30 triệu đồng/công.
  6. Giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, cận nghèo và phát sinh nghèo.
  7. Số lượng công dân làm hộ chiếu tăng mạnh sau tết.
  8. Phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023.

0:00 0:00