Podcast

01/03/2023 | 15:55 GMT+7

PODCAST BÁO HẬU GIANG – BẢN TIN PHÁT THANH ngày 01-3-2023

  1. Hậu Giang và AFD thống nhất hồ sơ Dự án phát triển đô thị xanh Ngã Bảy.
  2. Xây dựng Đề án hỗ trợ hoạt động ngân hàng của các Tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh.
  3. Giá cá tra tăng nhưng tránh thả nuôi ồ ạt.
  4. Lại xuất hiện tờ quảng cáo “cho vay trả góp”.
  5. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tránh chạy theo số lượng mà xem nhẹ tiêu chuẩn, chất lượng.
  6. Công bố đề minh họa thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023.

0:00 0:00