Podcast

11/01/2023 | 16:26 GMT+7

PODCAST BÁO HẬU GIANG - BẢN TIN PHÁT THANH, ngày 11-01-2023

1. Lãnh đạo tỉnh ăn tết với gia đình chính sách, hộ nghèo .

2. Ngành kế hoạch và đầu tư đạt nhiều kết quả ấn tượng.

3. Công nhận xã Tân Phú đạt chuẩn nông thôn mới.

4. Sôi động thị trường hàng hóa tết.

5. Vận động viên đầu tiên của Hậu Giang được triệu tập đội tuyển quốc gia trong năm 2023.

6. Xử lý kỷ luật phải nghiêm minh, kịp thời, không có vùng cấm.

0:00 0:00