Podcast

14/02/2023 | 15:47 GMT+7

PODCAST BÁO HẬU GIANG - BẢN TIN PHÁT THANH, ngày 14-02-2023

1. Thực hiện sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả các chỉ tiêu trong phát triển kinh tế - xã hội.

2. Thành lập mới 1 chi bộ tại doanh nghiệp.

3. Phân bổ trên 4.900 tỉ đồng cho kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

4. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 13,7% so với cùng kỳ.

5. Diện tích lúa bị sinh vật gây hại tấn công đang tăng mạnh.

6. Cả nước có gần 17,3 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội.

7. Tăng cường kiểm soát hàng giả, hàng nhái trong thương mại điện tử.

0:00 0:00