Podcast

21/02/2023 | 19:20 GMT+7

PODCAST BÁO HẬU GIANG-BẢN TIN PHÁT THANH ngày 21-2-2023

1. Đôn đốc, đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

2. Hội thảo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

3. Năm năm hoạt động Ban chỉ đạo “Quỹ vì biển đảo Việt Nam”.

4. Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy.

5. Khuyến cáo của cơ quan chức năng Hậu Giang phòng ngừa cháy, nổ mùa khô.

0:00 0:00