Podcast

22/02/2023 | 15:53 GMT+7

PODCAST BÁO HẬU GIANG - BẢN TIN PHÁT THANH, ngày 22-02-2023

1. Thủ tướng yêu cầu: Chấm dứt tình trạng chia nhỏ gói thầu, thông thầu, bán thầu.

2. Ngân hàng Nhà nước lập đường dây nóng, xử lý trường hợp "ép" khách mua bảo hiểm.

3. Tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công đoàn, công nhân, viên chức, lao động.

4. Lãnh đạo tỉnh làm việc với huyện Châu Thành A về xây dựng nông thôn mới.

5. Hậu Giang mong muốn Trường Đại học Cần Thơ tiếp tục quan tâm, đồng hành, gắn bó, hỗ trợ cho tỉnh trong chặng đường phát triển.

6. Thành lập 10 tổ công tác chỉ đạo thực hiện các dự án năm 2023.

7. Ấn phẩm xuân các ngành, địa phương ngày càng nâng chất.

0:00 0:00