Podcast

27/02/2023 | 19:07 GMT+7

PODCAST BÁO HẬU GIANG – BẢN TIN PHÁT THANH ngày 27-2-2023

1. Giáo dục và đào tạo đồng bằng Sông Cửu Long đã tự tin thoát khỏi “vùng trũng” của giáo dục.

2. Thành lập 10 tổ công tác chỉ đạo thực hiện các dự án năm 2023.

3. Khu Công nghệ số tỉnh Hậu Giang hơn 28ha, đầu tư khoảng 50 tỉ đồng.

4. Hướng dẫn sử dụng hệ thống nhận diện thương hiệu.

5. Thêm điều kiện phát huy giá trị đờn ca tài tử.

6. Sứ mệnh “Chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân”.

7. Dự kiến tham dự 35 giải thể thao thành tích cao trong năm nay.

0:00 0:00