Podcast

08/03/2023 | 17:41 GMT+7

PODCAST BÁO HẬU GIANG NGÀY 8-3

  1. Hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của phụ nữ.
  2. Tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.
  3. Hậu Giang: Đầu tư 12.000 tỷ đồng phát triển kinh tế ban đêm.
  4. Người dân nên cẩn trọng với tội phạm tín dụng đen.
  5. Tai nạn đuối nước rình rập trẻ em.
  6. Cần xây dựng cơ chế đặc thù cho lực lượng y tế ở trường học.

0:00 0:00