• Ưu tiên chất lượng thanh niên trong tuyển quân
  • 20:58, 21/12/2020
  • Từ ngày 15-12, hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thị xã, thành phố bắt đầu tổ chức khám sức khỏe thanh niên trong đợt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021.
  • Ấm lòng hậu phương quân đội
  • 19:43, 03/12/2020
  • Những năm qua, cùng với tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, công tác hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa cũng được Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã Long Mỹ quan tâm thực hiện chất lượng.