Chuẩn bị tốt cho diễn tập khu vực phòng thủ

28/06/2021 | 17:21 GMT+7

Hiện tại, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Châu Thành đã thực hiện nhiều nội dung trong công tác tổ chức, tập huấn, tập luyện, chuẩn bị tốt cho diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021.

Các ban, ngành huyện Châu Thành tập luyện triển khai cuộc họp Hội đồng cung cấp trong hợp luyện cấp huyện (lần 1) phần vận hành cơ chế vào ngày 24-6.

Để cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện đạt được mục đích yêu cầu đề ra, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện  là cơ quan thường trực chủ trì phối hợp với Công an huyện, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND huyện và các ngành có liên quan tham mưu xây dựng đầy đủ các loại văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức diễn tập KVPT huyện đúng theo tinh thần Chỉ thị của Tỉnh ủy và ý định diễn tập của Bộ CHQS tỉnh. Theo đó, thực hiện tốt công tác chỉ đạo, chuẩn bị các quy trình thủ tục, văn kiện; thành lập các tiểu ban giúp việc văn kiện, khánh tiết thi đua, bảo vệ an ninh, tiểu ban huấn luyện; bảo đảm vật chất phục vụ và ý định diễn tập; kế hoạch tổ chức diễn tập; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên các tổ giúp việc, xây dựng các hệ thống văn kiện diễn tập. Đồng thời, xây dựng nội dung diễn tập KVPT bảo đảm các tình huống sát với thực tế, phù hợp với tình hình của địa phương.

Tính đến giữa tháng 5, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện đã chủ động phối hợp với Tiểu ban Nội dung diễn tập tỉnh tổ chức tập huấn cán bộ tham gia diễn tập nắm chắc quy trình, thứ tự nội dung các bước thực hành chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Ban Chỉ đạo diễn tập huyện tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ diễn tập năm 2021, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và 2 đơn vị thị trấn Ngã Sáu, thị trấn Mái Dầm đã tích cực, chủ động phối hợp với Ban CHQS huyện tiến hành xây dựng các văn kiện trong thực hành diễn tập theo chức năng của từng ngành và nhiệm vụ được phân công. Đến thời điểm hiện tại, các nội dung đảm bảo tốt cho hợp luyện lần 1 theo lịch thời gian của tỉnh. 

Ông Nguyễn Tấn Trung, Chủ tịch Hội đồng cung cấp, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, cho biết: Các thành viên là lãnh đạo huyện, các ban, ngành, đoàn thể huyện đã họp Hội đồng cung cấp, các nội dung đặt trong tình thế giả định là diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ của huyện, chuyển địa phương sang trạng thái thời chiến. Qua đó, huyện thực hiện kế hoạch đảm bảo kinh tế - xã hội trong tác chiến phòng thủ của huyện “CT”. Theo kế hoạch hợp luyện lần này, các ban, ngành, đoàn thể như kinh tế hạ tầng, y tế, tài chính, nông nghiệp huyện xây dựng văn kiện, báo cáo dự kiến về công tác chuẩn bị, đưa ra các biện pháp đảm bảo trong thời chiến như vật chất, kinh tế, điện năng ánh sáng, giao thông vận tải, kỹ thuật, tài chính, đảm bảo y tế, công trình xây dựng, vật liệu xây dựng cần thiết… Qua đây, các ban, ngành, đoàn thể huyện sẽ có được kinh nghiệm, phương án xử lý tình huống tốt hơn cho những lần tập luyện sau, cũng như diễn tập của các cấp sắp tới.

Được quán triệt mục tiêu, ý nghĩa tập luyện của đợt tập luyện lần này, thị trấn Mái Dầm và thị trấn Ngã Sáu cũng được tham gia thực hiện hợp luyện vận hành cơ chế lần 1. Hiện tại, thị trấn Mái Dầm đã hoàn thành hợp luyện ngày 25 đến 26-6. Riêng đơn vị thị trấn Mái Dầm cũng đã chuẩn bị tốt cho đợt hợp luyện đợt 1. Ông Trần Thanh Phong, Chủ tịch UBND thị trấn Mái Dầm, cho biết: “Theo kế hoạch triển khai của huyện, hơn một tháng qua, thị trấn đã hoàn thành hồ sơ, văn kiện, bước đầu sẵn sàng cho hợp luyện với 16 cuộc họp. Thị trấn thể hiện tốt vai trò được phân công là một đội vận hành và bước tiếp theo sẽ sẵn sàng điều động lực lượng dân quân cơ động cho huyện thực hiện thực binh trong giai đoạn 3”.

Được biết, trong diễn tập, huyện có 5 tiểu ban đảm bảo nhiệm vụ diễn tập, phục vụ cho 2 đợt diễn tập cấp huyện các phương án xử lý tình huống A2, A4 và A. Đồng thời, qua tập luyện, Ban Chỉ huy huyện sẽ tiếp tục điều chỉnh các kế hoạch cho phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, sẵn sàng cho nhiệm vụ tác chiến trong thời chiến. Mỗi thành viên sẽ luôn nêu cao tinh thần tập luyện thời bình, để phục vụ sẵn sàng kinh nghiệm chiến đấu nếu có thời chiến xảy ra.

Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Châu Thành Đinh Tùng Phương cho biết: Châu Thành đã làm tốt mọi công tác từ xây dựng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng các văn kiện, thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức các tiểu ban đảm bảo, xây dựng văn kiện, trình tiểu ban nội dung tỉnh thẩm định, sửa chữa, tổ chức tập luyện lần thứ nhất từ ngày 23 đến 29-6. Sau đó, rà soát lại công tác chuẩn bị, kiểm tra lại văn kiện các bài phát biểu tốt, tổ chức hợp luyện lần 2 từ ngày 7 đến 13-7. Trên cơ sở hợp luyện lần 2, Ban Chỉ đạo diễn tập sẽ bổ sung các văn kiện, phương pháp luyện tập của người tập, khung tập, chuẩn bị sẵn sàng cho diễn tập thử lần 1 của tỉnh. Sau khi diễn tập thử lần 1, được sự chỉ đạo của ban chỉ đạo tỉnh, tiểu ban nội dung tỉnh sẽ tiếp tục củng cố, rà soát tổ chức diễn tập thử lần 2. Huyện tiếp tục tổng duyệt lại để sẵn sàng cho cuộc diễn tập KVPT chính thức vào ngày 3 đến 5-8 đạt kết quả cao nhất.

Bài, ảnh: TRÚC LINH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>