Công an Hậu Giang: Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022

29/12/2022 | 08:55 GMT+7

Năm 2022, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh bám sát sự lãnh, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự năm 2022, từ đó an ninh chính trị được giữ vững ổn định.

Lãnh đạo Bộ Công an tặng Cờ thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022 cho Công an tỉnh Hậu Giang.

Năm 2022, kinh tế - xã hội tỉnh bước vào giai đoạn phục hồi sau dịch Covid-19, bên cạnh những thuận lợi cũng còn nhiều khó khăn, thách thức mới đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Các hoạt động lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền, xuyên tạc, chống Đảng, Nhà nước, quấy rối, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của các tổ chức, cá nhân vẫn còn diễn ra, tác động tiêu cực đến dư luận xã hội, gây hoang mang trong Nhân dân. Tình hình an ninh kinh tế, an ninh nông thôn, an ninh trong tôn giáo, dân tộc vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Tội phạm về trật tự xã hội tăng cao; công tác đấu tranh xử lý vi phạm về kinh tế, ma túy, môi trường chưa hiệu quả; tai nạn giao thông, cháy được kéo giảm nhưng chưa bền vững.

Trước tình hình trên, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh đã bám sát sự lãnh, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự năm 2022, từ đó an ninh chính trị được giữ vững ổn định, trật tự, an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Nổi bật là lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự; trọng tâm là tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thực hiện tốt chức năng nắm tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp xử lý các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, không để phát sinh thành “điểm nóng”, từ đó, tình hình an ninh chính trị được giữ ổn định.

Đồng thời, triển khai lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn. Tập trung mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, từ đó nhiều loại tội phạm được kiềm chế, kéo giảm như: Xâm hại tình dục, chống người thi hành công vụ, công nhiên chiếm đoạt tài sản, hành hạ người khác… Tỷ lệ làm rõ tội phạm, nhất là tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đều vượt chỉ tiêu đề ra; tai nạn giao thông được kéo giảm so với năm 2021 cả 3 tiêu chí, từng bước xây dựng, củng cố xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có bước phát triển, đổi mới trong phương pháp, cách làm. Phát huy hiệu quả các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, nổi bật Bộ Công an đã thông báo nhân rộng trong toàn quốc mô hình “3 phòng, 3 tích”; đến nay có 62 mô hình trên khắp 75/75 xã, phường, thị trấn hoạt động hiệu quả.

Tập trung chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức và kỹ năng công tác của cán bộ, đảng viên; kết quả có hơn 800 lượt tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc được các cấp có thẩm quyền khen thưởng. Tổ chức bộ máy từng bước đổi mới, kiện toàn, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tăng cường hơn cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở, nhất là lực lượng Công an xã chính quy. Đặc biệt, tiến hành xây dựng hiệu quả Đề án “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Hậu Giang thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Đồng thời, tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành mệnh lệnh và ý thức tổ chức kỷ luật trong toàn Công an tỉnh; thường xuyên đổi mới, sáng tạo và xây dựng nếp sống văn hóa trong Công an tỉnh, góp phần nâng cao uy tín, niềm tin đối với lực lượng Công an.

Từ những nỗ lực, phấn đấu trong năm qua, Công an tỉnh Hậu Giang vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022.

Đạt được những kết quả trên, chính là nhờ sự quan tâm lãnh đạo sâu sắc của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự giám sát của HĐND tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương; Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã đánh giá, dự báo đúng tình hình và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo sát thực tiễn. Công an các đơn vị, địa phương cũng có sự chủ động, linh hoạt, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh, kế hoạch công tác đề ra, nhất là lực lượng công an xã, thị trấn chính quy.

Năm 2023, lực lượng công an phải triển khai thực hiện nhiều đề án, chương trình chiến lược quan trọng về an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng, đòi hỏi lực lượng Công an phải tăng cường và nỗ lực nhiều hơn nữa. Quán triệt khẩu hiệu hành động “Xây dựng lực lượng Công an tỉnh Hậu Giang thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” trong năm 2023; Công an tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự gắn với phát triển kinh tế - xã hội; huy động tối đa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia bảo đảm an ninh, trật tự.

Thứ hai, triển khai đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia; chủ động phòng ngừa, xử lý từ sớm, ngay tại cơ sở các vấn đề bức xúc trong Nhân dân, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tạo cớ để kích động, chống phá, từng bước củng cố niềm tin của Nhân dân vào hệ thống chính trị cơ sở. Tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn, trước mắt là bảo vệ các hoạt động vui xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Thứ ba, chủ động phòng ngừa, tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật với mục tiêu kéo giảm 5% số vụ tội phạm về trật tự xã hội; trọng tâm là thực hiện hiệu quả cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý  Mão 2023. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự gắn với ứng dụng, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân; các tiện ích từ Đề án 06 của Chính phủ, quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn, qua đó góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, để người dân thực sự được sống trong một môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh.

Thứ tư, phát huy vai trò nòng cốt, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với Quân sự, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thông chính trị và toàn dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự.

Thứ năm, huy động cả hệ thống chính trị, quyết liệt thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm trong công việc, ý thức giữ gìn uy tín lực lượng Công an nhân dân của cán bộ, chiến sĩ; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, chấp hành mệnh lệnh và ý thức tổ chức kỷ luật trong Công an toàn tỉnh.

Chỉ số cải cách hành chính của Công an tỉnh tăng 10 bậc

Năm 2022, Công an tỉnh chủ động tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Đề án 06 của Chính phủ; triển khai cấp biển số xe mô tô tại 8/8 công an cấp huyện và 58/75 công an cấp xã, góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ người dân giải quyết các thủ tục hành chính. Trong năm, chỉ số cải cách hành chính của Công an tỉnh được Bộ Công an chấm loại tốt, đứng thứ 36 trên cả nước, tăng 10 bậc so với năm 2021.

 

Đại tá Huỳnh Việt Hòa, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>