Gần 45% đảng viên trong lực lượng vũ trang tỉnh có trình độ trung cấp, cao cấp lý luận chính trị

26/10/2021 | 10:04 GMT+7

(HG) - Đó là nhờ trong 10 năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ. Nhất là chú trọng triển khai, thực hiện chặt chẽ Nghị quyết 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” và chương trình hành động của Tỉnh ủy Hậu Giang.

Đến nay, đảng viên trong lực lượng vũ trang tỉnh có trình độ cao đẳng trở lên chiếm 91,09%, tăng 46,02%; trình độ trung cấp, cao cấp lý luận chính trị chiếm 44,56%, tăng 12,52% so với năm 2010. Các tổ chức cơ sở đảng ngày càng vững mạnh; hàng năm, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém, có trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 20%); 100% đảng viên được giới thiệu tham gia sinh hoạt nơi cư trú theo quy định.

VĂN NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>