Trường hợp huy động nguồn lực của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân để chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

20/08/2021 | 09:40 GMT+7

(HGO) - Đó là khi có tình huống cháy, sự cố, tai nạn vượt quá khả năng ứng phó của lực lượng, phương tiện thuộc phạm vi quản lý của Công an tỉnh và cần huy động lực lượng, phương tiện, tài sản của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và các phương tiện chuyên dùng khác như: Xe cứu thương, xe cẩu, xe xúc, xe chở nước, xe phá dỡ, xà lan, ca nô, xuồng, thuyền… để tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thì Chủ tịch UBND tỉnh huy động lực lượng, phương tiện, tài sản của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong phạm vi quản lý và lực lượng quân đội đóng tại địa phương, phù hợp với tình huống xảy ra.

Công tác huy động nguồn lực tại nơi xảy ra cháy phải được tiến hành khẩn trương, kịp thời theo phương châm “4 tại chỗ”. Ảnh minh họa.

Bên cạnh nội dung về trường hợp huy động, kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện, tài sản của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh để chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ vừa được UBND tỉnh ban hành còn yêu cầu công tác huy động lực lượng, phương tiện, tài sản của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân tại nơi xảy ra cháy, tai nạn, sự cố phải được tiến hành khẩn trương, kịp thời theo phương châm “4 tại chỗ”. Sử dụng mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả trong công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, ưu tiên các hoạt động cứu người, cứu tài sản.

Kế hoạch này được UBND tỉnh xây dựng theo Hướng dẫn số 07 ngày 31/3/2021 của Bộ Công an về việc huy động lực lượng, phương tiện và tài sản để xử lý các tình huống cháy, sự cố, tai nạn có quy mô lớn, diễn biến phức tạp khi vượt quá khả năng ứng phó của lực lượng, phương tiên thuộc phạm vi quản lý. Ngoài chủ động trong việc huy động nguồn lực, việc xây dựng kế hoạch còn giúp nâng cao vai trò, trách nhiện của các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong việc tích cực tham gia công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi được phân công, huy động.

Trên tinh thần đó, Công an tỉnh được giao nhiệm vụ cụ thể là chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn có quy mô lớn để tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh huy động và chỉ huy các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định. Phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh rà soát, thống kê các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ như: xe ủi, xe cẩu, máy xúc, máy đào, tàu thủy… và chất chữa cháy để chủ động đề xuất, huy động hỗ trợ, xử lý các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn lớn, phức tạp xảy ra trên địa bàn tỉnh…

Tin, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>