• Tăng cường công tác quản lý hóa đơn điện tử
 • 07:56, 30/08/2023
 • Để sớm phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm về hóa đơn, Cục Thuế tỉnh đang tăng cường rà soát, quản lý việc sử dụng hóa đơn đối với doanh nghiệp, người nộp thuế.
 • Nâng cao nhận thức để hạn chế rủi ro trong việc sử dụng mạng xã hội
 • 07:55, 30/08/2023
 • (HG) - Cục Thuế Hậu Giang cho biết, hiện nay đang hỗ trợ người nộp thuế (NNT) thực hiện nhiều chính sách miễn giảm, gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất. Đặc biệt là công tác hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân trên địa bàn toàn quốc nhằm đảm bảo mỗi cá
 • Quản lý thuế trong hoạt động thương mại điện tử
 • 07:55, 30/08/2023
 • (HG) - Cục thuế Hậu Giang cho biết, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 2459/TCT-TTKT ngày 16/6/2023 về việc tăng cường công tác quản lý thuế trong hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) và Thông báo số 465/TB-TCT ngày 30/6/2023 thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục về quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số, mạng xã hội.
 • Triển khai thu nộp thuế theo mã định danh khoản phải nộp
 • 07:55, 30/08/2023
 • (HG) - Theo Cục Thuế Hậu Giang, thực hiện Công văn số 1483/TCT-KK ngày 24/4/2023 của Tổng cục Thuế về việc triển khai thu nộp thuế theo mã định danh khoản phải nộp (ID), từ ngày 10/5/2023, hệ thống thuế điện tử đã nâng cấp hệ thống đáp ứng việc nộp thuế theo mã ID. Tuy
 • Giải ngân 117 triệu đồng
 • 10:46, 15/08/2023
 • (HG) - Đó là số tiền Ngân hàng Chính sách xã hội Phòng giao dịch huyện Châu Thành A vừa giải ngân cho 11 hộ khách hàng vay vốn ở xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A.