• Triển khai phối hợp thực hiện nộp tiền qua ngân hàng thương mại
  • 08:40, 31/05/2023
  • (HG) - Cục Thuế Hậu Giang vừa đề nghị các phòng nghiệp vụ Cục Thuế và các Chi cục Thuế khu vực trên địa bàn tỉnh triển khai phối hợp thực hiện nộp tiền qua ngân hàng thương mại do Kho bạc Nhà nước Hậu Giang ủy nhiệm (khoản thu phát sinh trên địa bàn tỉnh).
  • Quyết tâm hoàn thành dự toán thu ngân sách
  • 08:31, 28/04/2023
  • Với sự nỗ lực trong công tác thu thuế nên tổng thu của những tháng đầu năm đạt kết quả khả quan. Hiện nay, ngành thuế quyết tâm thu đạt theo kế hoạch 6 tháng đầu năm đề ra.
  • Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất
  • 03:46, 19/04/2023
  • (HG) - Cục Thuế Hậu Giang cho biết, ngày 14-4-2023 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2023/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2023.