• Lợi ích từ nộp thuế bằng phương thức điện tử
 • 09:44, 30/07/2021
 • Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và thực hiện giãn cách xã hội, toàn ngành thuế tỉnh đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ người nộp thuế và phục vụ hiệu quả công tác quản lý thuế.
 • Giải ngân cho 3 doanh nghiệp để trả lương ngừng việc cho người lao động
 • 07:04, 28/07/2021
 • (HGO) - Chiều ngày 27-7, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã Long Mỹ và Phòng giao dịch NHCSXH huyện Phụng Hiệp đã giải ngân cho 3 doanh nghiệp vay gói ưu đãi để trả lương cho người lao động do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, với tổng số tiền giải ngân trên 69,5 triệu đồng.
 • Trên 153,3 tỉ đồng vốn địa phương ủy thác cho vay
 • 10:54, 23/07/2021
 • (HGO) - Theo Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Hậu Giang (NHXCSXH), kết quả thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có tác động tích cực đối với hoạt động của NHCSXH về tập trung nguồn vốn,
 • Giải ngân cho 40 hộ vay vốn
 • 07:28, 20/07/2021
 • (HG) - Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh Hậu Giang và Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Vị Thủy vừa giải ngân cho 40 khách hàng vay vốn, với tổng số tiền 964 triệu đồng.