• Quay số lựa chọn hóa đơn may mắn
 • 07:41, 01/11/2022
 • (HG) - Chiều ngày 31-10, Cục Thuế Hậu Giang tổ chức chương trình lựa chọn hóa đơn may mắn 2 kỳ hóa đơn quý II và quý III/2022.
 • Tổng thu ngân sách nhà nước đạt và vượt dự toán năm
 • 10:02, 28/10/2022
 • (HG) - Ước tổng thu ngân sách nhà nước tháng 10 được trên 702 tỉ đồng. Tính từ đầu năm đến nay, tổng thu ngân sách nhà nước được trên 10.963 tỉ đồng, đạt 125,37% dự toán Trung ương, đạt 95,74% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao.
 • Chuẩn bị bốc thăm hóa đơn may mắn
 • 10:01, 28/10/2022
 • (HG) - Chiều ngày 31-10-2022 Cục Thuế sẽ tổ chức quay số chương trình hóa đơn may mắn của quý II/2022 và quý III/2022, với tổng giá trị giải thưởng là 30 triệu đồng.
 • Vinh danh người nộp thuế
 • 09:58, 28/10/2022
 • Nhằm vinh danh những doanh nghiệp, người nộp thuế đã tích cực thực hiện tốt chính sách, pháp luật về thuế, hàng năm Cục Thuế tỉnh đều tổ chức tuyên dương người nộp thuế tốt, để lan tỏa phong trào thi đua trong cộng đồng.
 • Nỗ lực hoàn thành sớm công tác thu thuế
 • 10:09, 26/10/2022
 • Với nhiều nỗ lực, linh hoạt và quyết liệt của ngành thuế, nhất là sự tích cực trong sản xuất, kinh doanh và ý thức nộp thuế Nhà nước của người nộp thuế đã giúp cho công tác thu thuế trên địa bàn huyện Long Mỹ đạt kết quả khả quan.