• Tăng cường chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế
 • 12:18, 28/02/2023
 • (HG) - Nhằm thực hiện hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo sự chỉ đạo của Thường trực Thị ủy, HĐND thị xã Long Mỹ, UBND thị xã Long Mỹ đã ban hành kế hoạch chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế năm 2023.
 • Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028
 • 12:17, 28/02/2023
 • (HG) - Trong nhiệm kỳ qua, trước các làn sóng đại dịch Covid-19, gây không ít khó khăn cho đơn vị, để ổn định và duy trì hoạt động, lãnh đạo Cục Thuế đã nỗ lực thực hiện các biện pháp thích ứng linh hoạt từ công tác sắp xếp lại bộ máy tổ chức,
 • Nỗ lực trong công tác thu thuế
 • 12:15, 28/02/2023
 • Nhằm tiếp tục thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm 2023, hiện nay ngành thuế tập trung cao độ cho công tác thu, khai thác, quản lý nguồn thu tốt và tăng cường tuyên truyền cá nhân,
 • Giám sát chặt chẽ việc kê khai thuế
 • 09:30, 31/01/2023
 • (HG) - Ông Đoàn Văn Nam, Trưởng phòng Thanh tra - Kiểm tra 1, Cục Thuế tỉnh, cho biết: Năm 2023, cơ quan thuế tỉnh được giao thực hiện dự toán pháp lệnh thu ngân sách nhà nước (NSNN) là 5.500 tỉ đồng
 • Thực hiện khoanh nợ, xóa nợ thuế được 180,66 tỉ đồng
 • 09:29, 31/01/2023
 • (HG) - Theo Cục Thuế tỉnh, triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước,