• Quyết tâm công tác thu thuế
 • 09:18, 31/01/2023
 • Thêm một năm nữa tổng số thu thuế trên địa bàn tỉnh vượt dự toán. Năm 2023, Cục thuế và các Chi cục Thuế khu vực, địa phương trong tỉnh quyết tâm thu thuế đạt tỷ lệ cao nhất.
 • Phục vụ tốt nhu cầu rút tiền mặt qua hệ thống ATM
 • 10:53, 19/01/2023
 • Nhằm phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng, thanh toán của người dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các tổ chức tín dụng trên toàn địa bàn đã chuẩn bị chu đáo lượng tiền đáp ứng tiền kịp thời cho các máy ATM thông suốt.
 • Chủ động nghiên cứu đề xuất mở rộng đối tượng cho vay
 • 08:31, 30/12/2022
 • (HG) - Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tổ chức vào sáng ngày 29-12.
 • Đẩy mạnh thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
 • 08:24, 30/12/2022
 • Việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có ý nghĩa quan trọng trong việc chuyển đổi phương thức quản lý, đảm bảo an toàn, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, cho xã hội. Hiện nay, Cục Thuế tỉnh đang đẩy mạnh công tác vận động các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện.