• Dư nợ cho vay đạt 33.839 tỉ đồng
  • 07:40, 05/12/2022
  • (HG) - Tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đến nay thực hiện đạt 33.839 tỉ đồng, tăng trưởng 14,48% so với cuối năm 2021.
  • Tổng thu ngân sách vượt dự toán
  • 05:33, 30/11/2022
  • (HG) - Tính đến nay, tổng thu ngân sách nhà nước thu được trên 11.954 tỉ đồng, đạt 136,71% dự toán Trung ương, đạt 101,53% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao.
  • Giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 76% kế hoạch
  • 09:24, 29/11/2022
  • (HG) - Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được phân bổ trên 3.600 tỉ đồng. Tính đến giữa tháng 11, tổng khối lượng thực hiện đạt hơn 77% kế hoạch, giá trị giải ngân đạt trên 76% kế hoạch năm.