• Nỗ lực xử lý nợ xấu
  • 07:58, 12/05/2021
  • Trong giai đoạn 2016-2020, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực từ Đề án cơ cấu lại các tín dụng gắn với xử lý nợ xấu theo Nghị quyết số 42 của Quốc hội.
  • Nhiều sắc thuế được gia hạn
  • 17:23, 28/04/2021
  • (HG) - Theo Cục Thuế tỉnh, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP (Nghị định 52) gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2021, thời gian gia hạn từ 3 đến 8 tháng theo từng sắc thuế.
  • Nỗ lực thu nợ thuế
  • 17:22, 28/04/2021
  • Để đảm bảo hoàn thành dự toán thu năm 2021, bên cạnh thực hiện các giải pháp giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ngành thuế tỉnh còn nỗ lực trong công tác thu nợ thuế, triển khai thực hiện biện pháp quản lý nợ thuế.