Chuyển thêm 281 doanh nghiệp cho các chi cục thuế khu vực quản lý

31/01/2023 | 09:19 GMT+7

(HG) - Theo Phòng Kê khai Kế toán thuế, Cục Thuế tỉnh, toàn ngành thuế tỉnh đang quản lý 2.959 doanh nghiệp, tăng 6% so với năm 2021. Sau khi rà soát chuyển về Chi cục thuế các khu vực quản lý thêm 281 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp các Chi cục thuế khu vực quản lý là 2.696 doanh nghiệp, chiếm 94,44%.

Việc phân cấp quản lý kịp thời, đúng quy định đã góp phần cho các huyện, thị xã, thành phố chủ động về nguồn lực tài chính, tự cân đối được thu chi trên địa bàn và chủ động trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhằm thực hiện tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Cục Thuế về việc tiếp nhận và phân cấp quản lý đối với các doanh nghiệp, Phòng Kê khai Kế toán thuế đã nắm chắc hoạt động của các doanh nghiệp và đối chiếu với bộ tiêu chí để phân cấp quản lý đúng theo yêu cầu, mục tiêu đề ra. Thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm và phối hợp tốt giữa các phòng, Chi cục Thuế khu vực trong quá trình chuyển phân cấp. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phân cấp quản lý doanh nghiệp của công chức, đảm bảo tính kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh.

TRÂM ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>