Cục Thuế tổ chức chương trình hóa đơn may mắn

20/09/2022 | 08:54 GMT+7

(HG) - Theo Cục Thuế tỉnh, thực hiện Công văn số 3199/TCT ngày 29/8/2022 của Tổng cục Thuế về việc triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn”; nhằm khuyến khích người mua hàng hóa, dịch vụ lấy hóa đơn để quản lý doanh thu kinh doanh, tránh thất thu thuế, đồng thời tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán hàng hóa phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, bảo vệ quyền lợi cho người mua; khuyến khích người bán hàng hóa cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, Cục Thuế tổ chức chương trình “Hóa đơn may mắn”.

Đối tượng tham gia chương trình “Hóa đơn may mắn” là toàn bộ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (bao gồm cả hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền) có người bán là tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn quản lý và có người mua là cá nhân, hộ kinh doanh. Chương trình “Hóa đơn may mắn” sẽ áp dụng đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, có đầy đủ thông tin định danh người mua (mã số thuế hoặc căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu) không bao gồm: hóa đơn đã hủy, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế, hóa đơn có thông tin mã số thuế (MST) người bán và người mua trùng nhau. Mỗi hóa đơn đưa vào lựa chọn một lần duy nhất. Cơ quan thuế sẽ lựa chọn ngẫu nhiên hóa đơn trên hệ thống dữ liệu hóa đơn điện tử của cơ quan thuế để chọn hóa đơn trúng thưởng với nguyên tắc đảm bảo công khai, minh bạch, có sự giám sát chặt chẽ của hội đồng giám sát chương trình “Hóa đơn may mắn” do UBND tỉnh thành lập. Hội đồng giám sát có trách nhiệm xác nhận kết quả Chương trình “Hóa đơn may mắn” của từng đợt.

Cục Thuế tổ chức công bố thể lệ của Chương trình và công bố người trúng thưởng trên Website của Cục Thuế và các phương tiện thông tin đại chúng. Chậm nhất ngày 15-10-2022, Cục Thuế tổ chức lựa chọn “Hóa đơn may mắn” của quý II/2022 và công bố người trúng thưởng. Chậm nhất ngày 15-11-2022, Cục Thuế tổ chức trao thưởng cho người trúng thưởng “Hóa đơn may mắn” của quý II/2022. Đối với các kỳ lựa chọn “Hóa đơn may mắn” tiếp theo, chậm nhất ngày 15 tháng đầu quý sau Cục Thuế tổ chức lựa chọn “Hóa đơn may mắn” của quý trước, công bố người trúng thưởng và tổ chức trao thưởng cho người trúng thưởng chậm nhất 30 ngày kể từ ngày công bố người trúng thưởng. Tổng mức giải thưởng cho mỗi lần (hàng quý) lên đến 30 triệu đồng.

LAN PHƯƠNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>