Dư nợ cho vay đạt 33.839 tỉ đồng

05/12/2022 | 07:40 GMT+7

(HG) - Tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đến nay thực hiện đạt 33.839 tỉ đồng, tăng trưởng 14,48% so với cuối năm 2021.

Tổng vốn huy động trên địa bàn tỉnh tăng trưởng 12,39% so với cuối năm 2021, đáp ứng trên 56% cho hoạt động tín dụng.

Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm 51,12% tổng dư nợ; dư nợ cho vay trung, dài hạn chiếm 48,88% tổng dư nợ. Đến thời điểm hiện nay, lãi suất cho vay luôn được giữ ở mức ổn định, đối với các lĩnh vực ưu tiên lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam ở mức 5,5%/năm và các lĩnh vực khác lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến từ 9,0-12,5%/năm; trung, dài hạn từ 11,5-16%/năm. Bên cạnh đó, nợ xấu toàn địa bàn vẫn được kiểm soát ở mức an toàn theo mục tiêu đề ra, thấp hơn 3% so với tổng dư nợ.

Tin, ảnh: T.XOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>

-