Quyết tâm công tác thu thuế

31/01/2023 | 09:18 GMT+7

Thêm một năm nữa tổng số thu thuế trên địa bàn tỉnh vượt dự toán. Năm 2023, Cục thuế và các Chi cục Thuế khu vực, địa phương trong tỉnh quyết tâm thu thuế đạt tỷ lệ cao nhất.

Năm 2023, Cục Thuế tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tích hợp, đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong bối cảnh chuyển đổi số.

Kết quả tổng thu nội địa năm 2022 toàn tỉnh được trên 5.500 tỉ đồng, đạt 136,08% dự toán Bộ Tài chính (BTC) giao, đạt 127,92% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 125,01% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng thu trừ tiền sử dụng đất được 4.768,8 tỉ đồng, đạt 124,12% dự toán BTC giao, đạt 116,31% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 115,8% so với cùng kỳ.

Đặc biệt trong năm 2022, Cục Thuế đã xây dựng và triển khai thành công Đề án hóa đơn điện tử và hóa đơn may mắn trên địa bàn tỉnh, được Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuế ban hành Quyết định số 842/QĐ-TCT và 843/QĐ-TCT ngày 27/5/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong việc triển khai hóa đơn điện tử.

Để đạt được những kết quả trên, ông Lê Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, cho biết: Cục Thuế tỉnh đã chủ động phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN), nhằm tranh thủ sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ban, ngành tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ công tác thuế, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách năm 2022 theo chỉ đạo của Chính phủ. Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu NSNN, đánh giá, phân tích từng nguồn thu, địa bàn thu, đảm bảo thu sát đúng với thực tế phát sinh.

Định kỳ hàng tuần, hàng tháng tổ chức theo dõi sát sao tiến độ thực hiện dự toán thu ngân sách của từng địa bàn, đơn vị. Thực hiện phân tích đánh giá cụ thể tình hình thu ngân sách với từng nguồn thu, qua đó phát hiện kịp thời để dự báo tình hình và diễn biến nguồn thu đối với từng khoản thu, sắc thuế theo từng địa bàn, đơn vị và xử lý kịp thời những tồn tại, vướng mắc trong cơ chế, chính sách, đảm bảo nguồn thu phát sinh được tập trung kịp thời vào NSNN và dự toán thu được thực hiện theo đúng tiến độ và kế hoạch đã đề ra...

Năm 2023, Cục Thuế sẽ tiếp tục phối hợp tốt với các sở, ngành và địa phương, tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh triển khai chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh về những giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2023. Đồng thời, tiếp tục chủ động phối hợp hỗ trợ tốt cho các doanh nghiệp có dự án đầu tư vào những ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

Ông Đỗ Hoàng Nhàn, Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực III, cho biết: Tổng thu nội địa khu vực III được trên 281 tỉ đồng, đạt trên 231% so dự toán HĐND tỉnh giao. Số thu do ngành thuế quản lý trên 246 tỉ đồng, đạt 214,15% dư toán HĐND tỉnh giao. Cả hai địa bàn huyện Phụng Hiệp và thành phố Ngã Bảy đều đạt cao trong công tác thu ngân sách.

Tuy nhiên, hiện nay hai địa bàn này vẫn là địa bàn có kinh tế nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao, mức độ đầu tư vào sản xuất kinh doanh còn nhiều hạn chế, do đó cần sự nỗ lực hơn nữa trong công tác thu. Năm 2023, Chi cục Thuế khu vực III sẽ thực hiện dự toán thu NSNN với tổng thu nội địa 199,2 tỉ đồng, tổng thu do ngành thuế quản lý là 191,350 tỉ đồng. Để đảm bảo hoàn thành đạt và vượt kế hoạch thu ngân sách, đơn vị đã đề ra các biện pháp thực hiện. Trong đó, chủ động làm tốt công tác tham mưu với Cục Thuế tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố Ngã Bảy, Huyện ủy, UBND huyện Phụng Hiệp những giải pháp đồng bộ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện công tác thu. Theo dõi sát diễn biến hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình sức khỏe của doanh nghiệp, hộ kinh doanh để kịp thời xây dựng kịch bản thu ngân sách nhà nước theo từng tháng, quý, theo từng nguồn thu, từng người nộp thuế và gắn với trách nhiệm thực hiện của lãnh đạo, công chức. Triển khai tích cực các biện pháp tăng cường quản lý thuế trong các lĩnh vực còn thất thu...

Ông Mai Lý Tưởng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ, cho biết: Năm 2023, nhiệm vụ thu NSNN giao địa bàn thị xã Long Mỹ là 53,650 tỉ đồng, chỉ tiêu tăng rất cao so với năm 2022. Nhưng với quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023, thị xã sẽ chỉ đạo Chi cục thuế khu vực II tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt công tác cưỡng chế thuế theo quy định. Chỉ đạo các ngành, xã, phường phối hợp với ngành thuế tăng cường các biện pháp ngăn chặn hoạt động mua bán hóa đơn và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Tiếp tục triển khai tốt hóa đơn điện tử, nộp thuế Etax mobile, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận kịp thời các dịch vụ nền tảng chuyển đổi số. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, hỗ trợ, nâng cao ý thức tự giác chấp hành chính sách thuế cho người nộp thuế. Thường xuyên tổ chức đối thoại trực tiếp với người nộp thuế để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Để tổ chức triển khai thực hiện công tác thu thuế năm 2023 đạt và vượt chỉ tiêu do tỉnh giao, ông Lê Hoàng Nhân, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A, cho biết: Huyện xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, trong đó triển khai Công văn số 40 về tăng cường công tác thu ngân sách năm 2023 của UBND tỉnh đến từng cán bộ, công chức ngành thuế và UBND các xã, thị trấn phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra. Tiếp tục phát động phong trào thi đua thực hiện công tác thu và nộp thuế, phí, lệ phí năm 2023. Tăng cường khai thác các nguồn thu có tiềm năng, các lĩnh vực còn thất thu. Tập trung kiểm tra công tác chống thất thu thuế, gian lận thuế. Theo dõi, kiểm tra kê khai thuế, gia hạn nộp thuế để đôn đốc người nộp thuế kịp thời vào ngân sách nhà nước.

Theo dự toán được giao, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên đề nghị ngành thuế tỉnh và các đơn vị tiếp tục phát huy những mặt đạt được, khắc phục những tồn tại, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ NSNN của năm 2023. Theo đó, tăng cường công tác thu hồi nợ, hỗ trợ tốt cho doanh nghiệp về các chính sách miễn, giảm thuế. Đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp trong ứng dụng công nghệ thông tin, quan tâm giao dịch kiểm soát mua, bán trên môi trường mạng.

Bài, ảnh: T.XOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>