Thực hiện khoanh nợ, xóa nợ thuế được 180,66 tỉ đồng

31/01/2023 | 09:29 GMT+7

(HG) - Theo Cục Thuế tỉnh, triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, trong năm 2022 đã thực hiện được 2,81 tỉ đồng, trong đó khoanh nợ 38 triệu đồng, xóa nợ 2,77 tỉ đồng. Lũy kế đến nay đã thực hiện được 163,25 tỉ đồng, đạt 88,71%, trong đó khoanh nợ 93,45 tỉ đồng, xóa nợ 69,8 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện khoanh nợ theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 được 4,56 tỉ đồng. Như vậy, tính đến thời điểm năm 2022, toàn tỉnh đã thực hiện khoanh nợ, xóa nợ được 180,66 tỉ đồng, trong đó khoanh nợ 110,86 tỉ đồng, xóa nợ 69,8 tỉ đồng.

LAN PHƯƠNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>