HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
149,860,009 lượt truy cập
  • Cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo Bác
  • 14:29, 12/06/2021
  • (HGO) - Đó là chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,
  • Góp ý các dự thảo văn bản của Trung ương
  • 14:33, 16/05/2021
  • (HG) - Cuối tuần qua, ông Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý dự thảo văn bản của Ban Tổ chức Trung ương.