Chủ động phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa, từ cơ sở

06/10/2021 | 10:28 GMT+7

(HG) - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành vừa ký, ban hành Chương trình số 59 của Tỉnh ủy trong việc thực hiện Kết luận số 13, ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Theo đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm. Xác định rõ trách nhiệm “người đứng đầu”, trách nhiệm “nêu gương” của cán bộ, đảng viên; đề cao đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Xác định công tác phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên và lâu dài, phải thực hiện mọi nơi, mọi lúc, mọi địa bàn, lĩnh vực, có trọng tâm, trọng điểm; lấy “chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở” là chính, lấy cơ sở là địa bàn trung tâm để tập trung các biện pháp phòng, chống tội phạm.

Chương trình còn yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội phải thường xuyên gặp gỡ, đối thoại với Nhân dân để tăng cường mối quan hệ gắn bó, kịp thời phát hiện, giải quyết các mâu thuẫn, kiến nghị, khiếu nại của Nhân dân. Chỉ đạo, quán triệt mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong công tác phòng, chống tội phạm ngay từ gia đình, địa bàn cư trú và tại cơ quan, đơn vị công tác.

Tập trung tuyên truyền, phản bác các quan điểm, tư tưởng sai trái, luận điệu xuyên tạc, thông tin không đúng sự thật về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng (đài phát thanh, truyền hình, báo giấy, báo điện tử,…), mạng xã hội (zalo, facebook...) hoặc lồng ghép vào các cuộc họp, hội nghị, tọa đàm, diễn đàn, sinh hoạt hội, nhóm, câu lạc bộ. Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người có quá khứ lầm lỗi chưa tiến bộ, người có nguy cơ vi phạm pháp luật; xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm, các tổ chức quần chúng nòng cốt bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở.

Cùng với đó, lực lượng chức năng chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, giết người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, xâm hại tình dục; tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan “tín dụng đen”. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình để kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành chủ trương, giải pháp phù hợp trong công tác phòng, chống tội phạm, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài.

NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>